• resitve

  Rešitve strojnega vida na ključ

Nivo rešitev sega od vgradnje pametnih kamer, do izdelave kompleksnih, stranki prilagojenih strojev. S pomočjo partnerjev znotraj in zunaj koncerna vam lahko ponudimo celovito rešitev avtomatizacije procesov.

Kontrola izdelkov

Kontrola izdelkov

Z uporabo preizkušenih metod (presvetlitev, »dark« in »bright field« osvetljevanje) in naprednejših tehnologij (3D rekonstrukcija, strojno učenje) pokrivamo praktično vsa področja kontrole kakovosti.

Z našimi sistemi je možno:

 • Opraviti površinsko kontrolo površin različnih oblik (izvrtine, ukrivljene in ravne geometrije …),
 • pregledovanje površin za ostanki ali manki materiala,
 • pregledovanje celovitosti raznolikih sestavov,
 • zagotavljati pravilnost barve uporabljenih materialov,
 • preverjati prepustnost materialov za svetlobo,
 • preverjati kvaliteto različnih spojev (lepila, zvar),
 • zagotavljati prisotnost in pravilnost montaže komponent,
 • pregledovanje za vključki, ostanki srha …
 

Strojni vid omogoča učinkovito avtomatizacijo procesov, pri čemer kamera skupaj s procesno enoto služi za zbiranje in obdelavo informacij, ki robotom oziroma drugim vrstam manipulatorjev pomaga pri odločanju ali pa v celoti prevzame kontrolo nad procesom.

Rešitve naše ekipe strankam že omogočajo:

 • »Pick and place« raztresenih komponent,
 • spremljanje doziranja vhodnega materiala,
 • vodenje varjenja izpušnih cevi,
 • pravilnost orientacije kosov pred posamezno fazo obdelave ali končnim pakiranjem,
 • optimizacija razreza lesa.
Vodenje procesov

Vodenje procesov

 

Dimenzijske meritve

Dimenzijske meritve

S strojnim vidom je možno brezkontaktno in hitro (običajno v taktnem času proizvodnega stroja) izvajati množico direktnih in sestavljenih meritev na praktično vsakem produktu. Pri tem si pomagamo z 2D metodami, triangulacijo in drugimi naprednimi metodami za 3D rekonstrukcijo.

Sistemi Kolektor Vision omogočajo:

 • Realno časovno spremljanje gabaritov neskončnih izdelkov (papir, guma, profili …),
 • razne meritve na podlagi 3D rekonstrukcije izdelkov,
 • zelo natančne direktne »inline« meritve širin, višin, debelin, premerov,
 • preračun in toleriranje sestavljenih meritev, npr. krožnosti, ekscentričnosti, parametrov metričnih in drugih navojev, kotov,
 • realno časovna statistična obdelava podatkov (SPC na vseh proizvodih).
 

Industrijski sistemi za branje 1-D črtnih kot in 2-D matričnih kod omogočajo zanesljivo branje identifikacijo ne glede na velikost in kvaliteto kode, metodo tiskanja ter površino, na kateri se koda nahaja. Poleg strojno berljive kode je možna tudi prepoznava in analiza človeško berljivih simbolov (OCR – optical character recognition).

Identifikacijski sistemi služijo:

 • In-line identifikaciji kosov,
 • zagotavljanje sledljivosti v proizvodnem procesu,
 • kontroli berljivosti kode po zapisu,
 • verifikaciji zapisane kode po relevantnih standardih,
 • preverjanju ujemanja strojno in človeško berljivih kod.
Identifikacijski sistemi

Identifikacijski sistemi

KiS – Kolektor Imaging Software

Kolektor Imaging Software

Večina naših aplikacij je narejenih v programskem okolju KiS, plodu lastnega razvoja. Na njem temelji preko 1000 postavljenih sistemov strojnega vida.

Glavne lastnosti:

 • Možnost popolnega prilagajanja potrebam kupca,
 • »all-in-one« programska oprema,
 • rezultat 20 letnega razvoja in izkušenj,
 • modularna arhitektura,
 • podpora zunanjim knjižnicam,
 • robustna zasnova, primerna za industrijsko okolje,
 • podpora raznovrstni strojni opremi (kamere, krmilniki, motorji, senzorika …),
 • integrirana uporaba standardnih komunikacijskih protokolov (RS232, TCP, PROFINET, REST…).

Kaj pridobimo z rešitvami strojnega vida?

 • Zmanjšamo stroške reklamacij,
 • zmanjšamo stroške končne kontrole,
 • povečamo produktivnost proizvodnje
  (odprava ozkih grl),
 • posredno izboljšamo tehnološki proces.

Bistvene prednosti strojnega vida pred konvencionalnimi metodami?

 • 100% kontrola izdelkov, s katero ujamemo redke dogodke, ki npr. klasični implementaciji metode SPC uidejo,
 • velika hitrost meritev/kontrole in delovanje v zahtevnih okoljih,
 • izločitev subjektivnih (človeških) faktorjev odločanja o kvaliteti izdelkov.

Vsak projekt je za nas nov izziv.

Kontaktirajte nas!
Copyright 2019 © Kolektor
Powered by PROGMBH