• Ekipa Kolektor Vision je del projekta CoLLaboratE

    Baza znanja

Ekipa Kolektor Vision je del projekta CoLLaboratE

Raziskovalna skupina znotraj enote Kolektor Vision sodeluje v triletnem raziskovalnem projektu CoLLaboratE, ki je financiran s strani Evropske komisije. Projekt vodi Aristotel University of Thessaloniki iz Grčije, na njem pa sodeluje 14 partnerjev iz 10 evropskih držav. Iz Slovenije v projektu sodelujeta Kolektor Orodjarna d.o.o. in Inštitut Jožef Stefan. Cilj projekta je razvoj novih inovativnih, varnih in učinkovitih metod za sodelovanje med človekom in robotom.

Collaborate

Uporaba robotov je pogosta predvsem v večjih industrijah, kot je na primer avtomobilska industrija, v primeru težjih, nevarnih in visoko ponovljivih proizvodnih procesov oziroma njihovih delov. V območje delovanja robota je zaposlenim običajno prepovedan vstop iz varnostnih razlogov, saj klasični roboti niso ustrezni za sodelovanje s človekom. Prav tako ne posedujejo znanja, spretnosti in fleksibilnosti, ki bi zadovoljila industrijskim potrebam po učinkovitosti v manjših proizvodnih ciklih.

Namen projekta CoLLaboratE je nadgraditi odnos med robotom in človekom s kombiniranjem lastnosti robotov in človeških spretnosti. Na ta način bi bili roboti opremljeni z novimi spretnostmi, postali nepogrešljivi pomočniki ljudem, od katerih bi se učili, sposobni razbrati njihove namere in z njimi tudi sodelovati. V sodelovanju med robotom in človekom, bi robot prevzel natančnost in manipulacijo težkih bremen, medtem ko bi odločanje in pobuda za gibanje še vedno ostala v pristojnosti ljudi.

Cilji projekta so porazdeljeni in bodo ocenjeni v sklopu štirih različnih praktičnih izzivov iz prakse, ki se pojavljajo pri partnerjih iz Turčije, Italije, Romunije in Slovenije. Nosilec enega izmed njih je Kolektor Orodjarna d.o.o., v katerem je cilj v čim večji meri avtomatizirati proces izdelave drsnega obroča za podjetje Renault. Ta del postopka vključuje vstavljanje polizdelkov - bakrenih drsnih obročev v namenske palete, ki se nato po tekočem traku premaknejo k brizgalnemu stroju. Trenutno se postopek vstavljanja drsnih obročev v paleto izvaja ročno in velja za del procesa, ki ga je težko avtomatizirati. Operater, ki vstavlja drsne obroče v paleto izvaja tudi druge naloge na isti in na drugih proizvodnih linijah. Bakreni drsni obroči so dobavljeni v škatlah na plastičnih paletah za polizdelke, z naključno orientacijo, zato mora operater med vstavljanjem v paleto poskrbeti za pravilno vstavljenost in orientacijo obročev v paleti. Postopek je zahteven zaradi visoke prožnosti in elastičnosti drsnih obročev, predhodni poskusi avtomatizacije pa so neuspešni iz dveh glavnih razlogov:

  1. Bakrenih polizdelkov ni bilo mogoče kvalitetno in ponovljivo prijeti z robotskim prijemalom, saj so v plastični paleti zaradi geometrije posamičnega kosa med seboj prepleteni.
  2. Zaradi prožnosti in elastičnosti obročev ni bilo mogoče zagotoviti zahtevane stopnje natančnosti vstavljanja bakrenih polizdelkov v paleto

 

Cilj raziskovalnega projekta je razviti sodelujoč robotski sistem, ki bo pomagal operaterju in ga nadomestil, ko le-ta ne bo prisoten. Glavna naloga raziskovalne skupine Kolektor Vision, ki je del Kolektor Orodjarne d.o.o., je usmerjanje in integracija rezultatov razvojnih partnerjev v demonstracijsko celico, zagotavljanje kontrole sestava in pravilnosti vstavljenosti polizdelkov v ležišča s pomočjo RGBD senzorja ter integracija komponent strojnega vida v sam proces.

Več o projektu

Image result for eu flag

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske Unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o delitvi sredstev št. 82076.

Vsak projekt je za nas nov izziv.

Kontaktirajte nas!
Copyright 2019 © Kolektor
Powered by PROGMBH